ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร
   19 สิงหาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม
 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ประจำปี 2556 ณ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ
 กองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง กรุงเทพฯ