เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ทหารสหรัฐฯ สาธิตวิธีการตรวจสอบสารพิษทางอากาศในสงครามชีวภาพให้กับทหารไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Cobra Gold 17 บนเรือ USS Greenbay ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Read more

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมชมเรือ USS.Green Bay และพบปะพูดคุยกับ ผบ.เรือ USS Green Bay ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ

Read more