เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site 6 การฝึกคอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพเกาหลีใต้ ร่วมกันทาสี เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งพัดลมา ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site6 คอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันเองญี่ปุ่น ร่วมกันก่ออิฐผนังอาคาร เทคอนกรีตคานทับหลัง และติดตั้งจั่วโครงสร้างหลังคา ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site5 คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพเกาหลีใต้ ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site6 คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ 17 พร้อมคณะ ร่วมกับ คณะทหารจากสหรัฐฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และชี้แจงพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (Site 6)

Read more