เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันเองญี่ปุ่น ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site5 คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ร่วมกันติดวงกบหน้าต่าง และเชื่อมเหล็กโครงหลังคา ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site5 โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ รร.วัดทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ร่วมกันติดวงกบหน้าต่าง และเชื่อมเหล็กโครงหลังคา ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site5 โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ รร.วัดทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

Read more