เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Col. Daniel Shipley ผู้บังคับการกองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและกองกำลังการฝึก การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ร่วมกันฉาบปูนผนังภายในอาคาร เก็บรายละเอียดงานฉาบ และติดตั้งรางน้ำ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ Site4 โดยความคืบหน้าดำเนินไปกว่าร้อยละ 80 

Read more

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ร่วมกันก่ออิฐผนังอาคาร ก่ออิฐบล็อกช่องลม ติดตั้งเชิงชาย ปรับพื้นที่รอบอาคาร และเทหินคลุกรอบอาคาร Site4 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Read more

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ร่วมก่ออิฐผนังอาคาร เทคอนกรีตคานทับหลัง และติดตั้งจั่วโครงสร้างหลังคา ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site4 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site4 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Read more

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site4ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Read more