เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 พร้อมด้วย นาวาเอก เบิล ฮัดซัน หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการฝึกนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ นาวาอากาศเอก ฮาจิ โมฮัมเมด นาซี บิน ดาซา ผู้อำนวยการกองกำลังวางแผนร่วมที่ 5 กองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยเริ่มดำเนินการระหว่าง ... Read more

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเซีย ร่วมกันติดตั้งแปโครงสร้างหลังคา เดินสายไฟภายในอาคาร มุงกระเบื้องหลังคา และติดตั้งเชิงชาย ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยความคืบหน้าใน Site 3 นี้แล้วเสร็จกว่า 58 เปอร์เซนต์

Read more

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเซีย ร่วมกันติดตั้งจั่วโครงสร้างหลังคา ก่ออิฐผนังอาคาร และเทคอนกรีตคานทับหลัง ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเซีย ร่วมเทคอนกรีตคาน และเทคอนกรีตพื้นอาคาร ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more