เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ก่ออิฐบล็อกผนังอาคาร และติดตั้งจั่วโครงสร้างหลังคา ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site2 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

Read more

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หน.สคช.คอบร้าโกลด์ 17 และคณะ ร่วมกับทหารจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเรียนเชิญร่วมรับมอบอาคารฯ ณ ศาลาว่ากลาง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและชี้แจงพิธีส่งมอบ ณ ร.ร.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ในพื่นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ( Site 2)

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ร่วมบดอัดดินภายในอาคาร วางเหล็กพื้นอาคารและ เทพื้นคอนกรีต ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site2 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

Read more