วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ร่วมกับ นาย กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย ภควันต์ ซิงห์ ปิชโนอิ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และพลตรี ฉาง ลี ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้า... Read more

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และคณะกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 เดินทางตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทหารช่างอินเดีย จัดทำป้ายที่ระลึกในความร่วมมือของไทย สหรัฐฯ อินเดีย และจีน เพื่อใช้ในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม Site 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันเตรียมการในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันฉาบปูนผนังภายในอาคาร – ภายนอกอาคาร และมุงกระเบื้องหลังคา อาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หน.สคช.คอบร้าโกลด์ 17 และคณะร่วมกับทหารจากสหรัฐฯ ตรวจเยี่ยมประสานการปฏิบัติ และชี้แจงพิธีส่งมอบฯ ณ ร.ร.คอกคีแสนตอ ในพื่นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (Site 3)

Read more

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันก่ออิฐผนังอาคาร เทคอนกรีตทางเดินรอบอาคาร เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และปรับพื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บริเวณ วัดห้วยพรม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บก.สคช.คอบร้าโกลด์ 17 และคณะ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร/ผช.ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์17 รับฟังบรรยายสรุป ณ บก.ร.23 และนำคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม/ประสานการปฏิบัติ ในพื้นที่ ร.ร.บ้านโนนเหลื่อม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (Site 1)

Read more

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบร้าโกลด์ 17 และคณะ ร่วมกับทหารสหรัฐ ตรวจเยี่ยมและชี้แจงพิธีส่งมอบ ณ รร.บ้านโนนเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ( Site 1) จากนั้นเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเรียนเชิญร่วมรับมอบอาคารฯ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันเทพื้นคอนกรีต เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more