เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ จัดการฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยประกอบไปด้วย การรวบรวมหลักฐานหลังการระเบิด การจัดทำฐานข้อมูลระเบิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ ท่าเรือทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ชุด EOD ของกองทัพอากาศ นำกำลังพลฝึกปฏิบัติการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องสนาม กับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่เป็นชีวะ-เคมี ร่วมกับชุด EOD ของกองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

Read more