พิธีเปิด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีซึ่งในปีนี้ พลเรือเอก Harry B. Harris Jr. ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เข้าร่วมด้วย

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0
การฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนว Read More