วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร ตรวจเยี่ยมการซ้อมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง NEO/RJNO ณ ฝูงบิน 103

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึ... Read more

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนประชาสัมพันธ์การฝึก และดูการซ้อมพิธีเปิดการฝึก Cobra Gold 2017 ตั้งแต่ VIP ลงเครื่องบินจนจบพิธีเปิด ณ กองบัญชาการนาวิกโยธิน

Read more