เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 Major General Russell A. Sanborn เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของ ส่วนประขาสัมพันธ์การฝึก Cobra Gold 2017 ณ ฝูงบินอิสระ 106 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน 1 ในนามของกองอำนวยการฝึกคอนร้าโกลด์ 17 ในส่วนของกองทัพอากาศ และ Col.Daniel Shipley ตำแหน่ง Marine Aircraft Group 12 Commanding Officer เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป (Mass in Brief) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ภาคสนาม ระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพอากาศไทย ณ อาคารจันทรุเบกษา กองบิน 1 จว.นครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมชมเรือ USS.Green Bay และพบปะพูดคุยกับ ผบ.เรือ USS Green Bay ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ

Read more

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนประชาสัมพันธ์การฝึก และดูการซ้อมพิธีเปิดการฝึก Cobra Gold 2017 ตั้งแต่ VIP ลงเครื่องบินจนจบพิธีเปิด ณ กองบัญชาการนาวิกโยธิน

Read more

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หน.สคช.คอบร้าโกลด์ 17 และคณะร่วมกับทหารจากสหรัฐฯ ตรวจเยี่ยมประสานการปฏิบัติ และชี้แจงพิธีส่งมอบฯ ณ ร.ร.คอกคีแสนตอ ในพื่นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (Site 3)

Read more

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หน.สคช.คอบร้าโกลด์ 17 และคณะ ร่วมกับทหารจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเรียนเชิญร่วมรับมอบอาคารฯ ณ ศาลาว่ากลาง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและชี้แจงพิธีส่งมอบ ณ ร.ร.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ในพื่นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ( Site 2)

Read more

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบร้าโกลด์ 17 และคณะ ร่วมกับทหารสหรัฐ ตรวจเยี่ยมและชี้แจงพิธีส่งมอบ ณ รร.บ้านโนนเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ( Site 1) จากนั้นเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเรียนเชิญร่วมรับมอบอาคารฯ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ 17 พร้อมคณะ ร่วมกับ คณะทหารจากสหรัฐฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และชี้แจงพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (Site 6)

Read more