เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยจัดฝึกอบรมการดำรงชีพในป่า โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจากนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการสังเกตุพืชและสัตว์ว่าชนิดใดรับประทานได้หรือไม่ การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ 16 บ้านจันทรเขลม จังหวัดจันทรบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยจัดฝึกอบรมการดำรงชีพในป่า โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจากนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการสังเกตุพืชและสัตว์ว่าชนิดใดรับประทานได้หรือไม่ การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ 16 บ้านจันทรเขลม จังหวัดจันทรบุรี

Read more