เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ 17 และ พันตรี โทนี่ หวัง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 182 เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 กองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ โดยกำหนดส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 17 ร่วมกันแจกอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับเด็กและเยาวชน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนบ้านเอื้ออาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read more