เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาบินจาก เรือ USS Green Bay เดินทางมาถึงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เดินทางไปฝึกในเข้าร่วมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 จังหวัด นครราชสีมาในวันพรุ่งนี

Read more

เมื่อวันที่ 10 กุมลภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. เรือ USS Green Bay ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยทางกองทัพเรือได้จัดฝ่ายอำนวยการกำลังพล และวงดุริยางค์ ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุยกับ ผบ.เรือ USS Green Bay โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ ทางอากาศ ที่ใช้ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ของทางสหรัฐอเมริกา ณ สนามบินอู่ตะเภา

Read more

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. การเคลื่ยนย้ายยุทโธปกรณ์ของ สหรัฐ ที่ใช้ในการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริการ่วมกันลำเลียงสิ่งของยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ทางทหารจากเรือ USNS FISHER ที่นำมาเข้าร่วมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 11.30 น. เรือ USNS FISHER ของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำสิ่งของยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ที่นำมาเข้าร่วมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 โดยถือเป็นการเริ่มต้นเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 24 ก.พ. 60 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทรบุรี และนครราชสีมา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมชุดล่วงหน้าเช้าพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง เก็บภาพการเคลื่ยนย้ายยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ... Read more