การเคลื่ยนย้ายยุทโธปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมชุดล่วงหน้าเช้าพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง เก็บภาพการเคลื่ยนย้ายยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมชุดล่วงหน้า สปชส.เช้าพ Read More