เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site 6 การฝึกคอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2560 พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ / ผู้บังคับกองกำลังผสมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 รับเยี่ยมคำนับ RDML KIM, Jong – Sam ผู้บังคับกองกำลังผสมทางเรือกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในการฝึกผสมคอปบร้าโกลด์ 2017 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการฝึกและส่งเสริมมิตรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more