เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ มอบหมายให้ตัวแทนนักบินจากฝูงต่างๆและฝูงบินในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) กับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด

Read more

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Col. Daniel Shipley ผู้บังคับการกองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและกองกำลังการฝึก การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ จัดการฝึกควบคุมสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (CAS) การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (RAMZ) และการฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี (MFF) ให้แก่กำลังพลกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐฯ ในการฝึกคอบร้าโกล์ 17

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ จัดการฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยประกอบไปด้วย การรวบรวมหลักฐานหลังการระเบิด การจัดทำฐานข้อมูลระเบิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ ท่าเรือทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่ เพื่อจำลองการต่อสู้ทางอากาศยานระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่พัน 1 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ทำการฝึกวางแผนและปฏิบัติการโจมตี ณ ที่หมาย ในพื้นที่การฝึก กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ชุด EOD ของกองทัพอากาศ นำกำลังพลฝึกปฏิบัติการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องสนาม กับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่เป็นชีวะ-เคมี ร่วมกับชุด EOD ของกองทัพเรือ และสหรัฐอเมริกา ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

Read more

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ส่วนกองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) โดยมีนาวาอากาศเอกวชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน 1 ให้การต้อนรับ ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศไทย โดยฝูงบิน 102 และฝูงบิน 403 ทำการบินร่วมกับ F-16 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและ F/A-18D นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการบิน DBFM หรือการบินรบขั้นพื้นฐานระหว่างเครื่องบินต่างแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ภาคอากาศ ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ นำกำลังพล จำนวน 34 คน เรียนทฤษฎีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ RAMZ , การฝึกสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด CAS , การฝึกสนับสนุนทิ้งสิ่งบริภัณฑ์ทางอากาศ CDS และ การฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี MFF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 17

Read more