เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้ากรมยุทธการทหาร ตรวจเยี่ยมการซ้อมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง NEO/RJNO ณ ฝูงบิน 103

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกหลักในการฝึกภาคสนาม Field Tra Read More