วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Col. Daniel Shipley ผู้บังคับการกองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและกองกำลังการฝึก การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site 6 การฝึกคอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทหารช่างอินเดีย จัดทำป้ายที่ระลึกในความร่วมมือของไทย สหรัฐฯ อินเดีย และจีน เพื่อใช้ในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม Site 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 และกองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ จัดการฝึกควบคุมสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (CAS) การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (RAMZ) และการฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี (MFF) ให้แก่กำลังพลกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐฯ ในการฝึกคอบร้าโกล์ 17

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ จัดการฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยประกอบไปด้วย การรวบรวมหลักฐานหลังการระเบิด การจัดทำฐานข้อมูลระเบิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ ท่าเรือทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย และสหรัฐฯ ร่วมฝึกเสริมสร้างกลุ่มต่อต้าน (กองโจร) ประกอบไปด้วยการ ลาดตระเวรรบซุ่มโจมตี และการผละจากการปะทะเมื่อถูกซุ่มโจมตี การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บออกจากสนามรบ วางแผนการและเข้าทำภารกิจซุ่มโจมตีขบวนการค้ายาเสพติด การลาดตระเวนในป่า การติดต่อสื่อสาร การสเก็ตภาพเป้าหมาย และการลาดตระเวนในเมืองระยะปะชิด เพื่อเฝ้าตรวจขบวนยานยนต์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ ณ กรมรบพิเศษที่ 5

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่ เพื่อจำลองการต่อสู้ทางอากาศยานระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ COMREL CG 17 ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านช่องกระพัด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี Site 5

Read more