เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ มอบหมายให้ตัวแทนนักบินจากฝูงต่างๆและฝูงบินในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) กับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0