วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ร่วมกับ นาย กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย ภควันต์ ซิงห์ ปิชโนอิ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และพลตรี ฉาง ลี ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ เป็นการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 x 20 เมตร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 นาย กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 นาย และกองทัพอินเดีย จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 45 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างฯ เพื่อใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษา และสันทนาการ ให้กับประชาชนในพื้นที่