เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และคณะกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 เดินทางตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0