เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 พร้อมด้วย นาวาเอก เบิล ฮัดซัน หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการฝึกนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ นาวาอากาศเอก ฮาจิ โมฮัมเมด นาซี บิน ดาซา ผู้อำนวยการกองกำลังวางแผนร่วมที่ 5 กองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

1 ปี ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0

โดยเริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 30 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ จำนวน 20 คน กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน และกองทัพมาเลเซีย จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 40 คน เข้าร่วมการก่อสร้าง โดยในการก่อสร้างอาคารครั้งนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกต่อไป

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์