วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมยิงอาวุธวิถีโค้ง ค. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

11 เดือน ago ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 0