เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ มอบหมายให้ตัวแทนนักบินจากฝูงต่างๆและฝูงบินในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) กับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ณ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด

Read more

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Col. Daniel Shipley ผู้บังคับการกองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและกองกำลังการฝึก การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ COMREL CG 17 ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านช่องกระพัด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี Site 5

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ 17 และ พันตรี โทนี่ หวัง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 182 เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 กองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ โดยกำหนดส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก บุญสิน พาดกลาง เสธ.พล.ร.3/เสธ.กกล.ทบ. ร่วมกับ Col Daniel Shipley ผู้บัญชาการกองบินนาวิกโยธินสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ COMREL CG 17 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการจัดกำลังของทั้ง 2... Read more

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 17 ร่วมกันแจกอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับเด็กและเยาวชน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนบ้านเอื้ออาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read more