วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ร่วมกับ นาย กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย ภควันต์ ซิงห์ ปิชโนอิ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และพลตรี ฉาง ลี ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้า... Read more

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และคณะกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 เดินทางตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 พร้อมด้วย นาวาเอก เบิล ฮัดซัน หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการฝึกนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ นาวาอากาศเอก ฮาจิ โมฮัมเมด นาซี บิน ดาซา ผู้อำนวยการกองกำลังวางแผนร่วมที่ 5 กองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยเริ่มดำเนินการระหว่าง ... Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทหารช่างอินเดีย จัดทำป้ายที่ระลึกในความร่วมมือของไทย สหรัฐฯ อินเดีย และจีน เพื่อใช้ในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม Site 1 จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ 17 และ พันตรี โทนี่ หวัง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ 182 เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 กองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ โดยกำหนดส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกองทัพอินเดีย ร่วมกันเตรียมการในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพเกาหลีใต้ ร่วมกันทาสี เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งพัดลมา ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Site6 คอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Read more

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพสิงคโปร์ ร่วมกันฉาบปูนผนังภายในอาคาร เก็บรายละเอียดงานฉาบ และติดตั้งรางน้ำ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ Site4 โดยความคืบหน้าดำเนินไปกว่าร้อยละ 80 

Read more

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเซีย ร่วมกันติดตั้งแปโครงสร้างหลังคา เดินสายไฟภายในอาคาร มุงกระเบื้องหลังคา และติดตั้งเชิงชาย ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยความคืบหน้าใน Site 3 นี้แล้วเสร็จกว่า 58 เปอร์เซนต์

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ก่ออิฐบล็อกผนังอาคาร และติดตั้งจั่วโครงสร้างหลังคา ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ Site2 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน คอบบร้าโกลด์17 ณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

Read more