เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพไทยจัดฝึกอบรมการดำรงชีพในป่า โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจากนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการสังเกตุพืชและสัตว์ว่าชนิดใดรับประทานได้หรือไม่ การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ 16 บ้านจันทรเขลม จังหวัดจันทรบุรี

Read more

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลตรี Russell A Sanborn ผู้บัญชาการกองบิน 1 กองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี Kim Jong Sam ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more